Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakognozji

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naukową i dydaktyczną Katedry

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Zakład Farmakognozji.